Værdigrundlag for Kystskolen

 

Elever, forældre og personale vil sammen skabe det bedst mulige læringsmiljø på Kystskolen.

 

Det sker gennem:

 

Livsglæde

Ved livsglæde forstår vi at vi får omsorg og er trygge i de sammenhænge, vi færdes i.
Der vises anerkendelse og opmærksomhed, og miljøet er præget af et fællesskab med gode oplevelser. Vi har medindflydelse i fællesskabet, og der er plads til individualitet.

 

Faglighed

Ved faglighed forstår vi at vi arbejder mod fælles mål – fagligt og socialt. Vi optræder velforberedte og engagerede i undervisning/læring omkring barnet, og vi udfordrer hinanden gennem faglige diskussioner og didaktiske overvejelser.

 

Udvikling

Hvis vi gør det, vi altid har gjort, får vi de resultater, vi plejer. Hvis vi vil have andre resultater, må vi gøre noget nyt…..

God udvikling fremmes ved, at den pædagogiske debat har gode kår i alle fora.
Vi udvikler en innovativ kultur i forhold til læring, vores interne organisering og de fælles oplevelser. Der gives mulighed for efteruddannelse og kurser, ligesom vi videndeler internt på skolen samt på tværs af skoler og daginstitutioner.

 

Ansvarlighed

Vi viser ansvarlighed over for hinanden og ved at passe på skolen og dens inventar. Vi er opmærksomme på hinandens trivsel, er gode rollemodeller for hinanden og vi har en ordentlig omgangstone.

 

Sammen vil vi skabe det bedste læringsmiljø for alle parter af Kystskolen.