Ledelse:

Overordnet ledelse: Skoleleder Morten Wettergren tlf. 64 82 79 49 email: [email protected]

Pædagogisk afdelingsleder Charlotte Beck tlf. 21 37 31 82 email: [email protected]

Bestyrelse:

Distriktsbestyrelsen – har forældrerepræsentanter fra hver af børnehusene og dagplejen.

 

Dagplejen

er fordelt i distriktet, og er opdelt i to grupper, som hver har tilknytning til to af distriktets børnehuse, hvor de afholdes legstue.

Krogsbølle gruppen: Charlotte Eriksen, Sussie Christensen, Conny Jensen

Uggerslev gruppen: Vibeke Nielsen, Joan G. Jensen, Jette Larsen, Vivi W. Poulsen, Ulla Britt Hansen, Hanne Pedersen,

Ledelse: Pædagogisk leder Pia Simonsen tlf. 21 16 81 15 email: [email protected]

Booking af dagpleje og børnehave sker via følgende link: 

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Skole-og-dagtilbud/Boernepasning

Klik på det grønne felt: Nemplads.

 

Børnehuse

Herunder finder du information om værdigrundlag, læreplaner og praktisk info.

Du kan også finde kontaktoplysninger, m.m. om de enkelte børnehuse.